Run2stop

Over ons

Op 22 december 1988 werd de Stichting “Vrienden van de Mutsaersstichting” te Venlo opgericht.

Geweld achter de voordeur komt veel voor en blijft vaak lang verborgen. Aanpak ervan is niet eenvoudig door een stapeling van problemen. Met Multifocus bedacht de Mutsaersstichting een manier die huiselijk geweld bij de wortel aanpakt en het liefst vóór is. Professionals met het juiste talent, leren hoe zij het best te werk gaan om gezinnen te ondersteunen waar dit speelt.

Een kwestie van lange adem, maar Venlo en omgeving meldt reeds een verbluffend resultaat:
Slechts 9 procent valt terug in de kwalijke oude gewoonte in plaats van (landelijk) 60 procent, blijkt uit onderzoek.

Om Multifocus verder te ontwikkelen en te verbreiden is uw steun nodig. Steun voor wetenschappelijk onderzoek, de opzet van een leerstoel interpersoonlijk geweld en een studie naar de invloed van huiselijk geweld op de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarnaast wil de Mutsaersstichting de methodiek om kinderen die getraumatiseerd zijn (Geweldige Kinderen) verder ontwikkelen.

De Stichting heeft tot doel:

  • Het verwerven en beheren van fondsen, middelen en gelden en deze te besteden voor activiteiten en voorzieningen, die niet gedekt worden door de reguliere financiering van de voorzieningen, en strekken tot het bevorderen van het algemeen welzijn van de cliënt
  • Het onderhouden van het mausoleum, gelegen op het terrein van de Mutsaersstichting

Om dit alles mogelijk te maken zamelt de Stichting Vrienden van de Mutsaersstichting geld in en wordt door reeds enthousiaste Vrienden de marathon van New York gelopen. Spreekt dit ook jou aan? Steun dan dit initiatief. Vriend worden kun je al voor een klein bedrag per maand. Doe mee! Bedankt.